Taryh

JTLE ösüş taryhy

2020

c73b5997

Reýtingli AAA, Senagat deňeşdirmesi: Iň ýokary 5% (Alibaba maglumatlar bazasyndaky beýleki kärhanalar bilen deňeşdirilende).“Cov-19” -yň täsiri astynda satuw öndürijiligi ösýär.

2018

c73b5997

Enjamlary götermek üçin önümler we zawodlar dünýäde öňdebaryjy gözleg kompaniýasy (TÜV Rheinland) tarapyndan tassyklandy, alibaba-da tassyklanan üpjünçi boluň.

2017

c73b5997

Salesyllyk satuw kwotasy 80% ýokarlandy

2016

c73b5997

Reýtingli AA, Senagat deňeşdirmesi: Iň gowy 10% (Alibaba maglumatlar bazasyndaky beýleki kärhanalar bilen deňeşdirilende).Müşderiniň amatlylygy we howpsuzlygy bilen satyn alynmagyny üpjün etmek üçin Söwda Kepillendiriş Hyzmatyny teklip ediň.

2014

c73b5997

“JTLE” döredijilik markasy bolan JTLE Hoisting Machinehing Co., Ltd, Alibaba-da altyn üpjün ediji bolar

2008-nji ýyl

c73b5997

Elektrik önümleri bilen giňeldilen önümçilik liniýasy.Köp wezipeli elektrik göteriji, göteriji tigir, monoril trolleý, Jek we göteriji guşaklar, hemişelik magnit göteriji, zynjyr göteriji zynjyrlar, gidrawliki gurallar, el paletli ýük maşynlary, gidrawliki göterijiler, göteriji enjamlar, gurallar, önümçilik gurallary, önümlerde uly üstünlik gazandyk. köp funksiýaly berkitmeler, ýük trolleýsi, gargalar we şkaflar;Kuwwat enjamlary, elektrik forklift, göteriji platforma we şkaf we ş.m.

2001-nji ýyl

c73b5997

Maşgala işini göterýän enjamlar, esasan içerki bazara satylýar we söwda kompaniýalary tarapyndan eksport edilýär.Gurluşyk kranyny, hereketlendiriji krany, ykjam ganly kran, zynjyr bloklaýjy göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýsi we beýleki kranlary götermekde ökde göteriji gurallar we ykjam gurallar ýasamakda ýöriteleşendir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň