Taryh

JTLE ösüş taryhy

2020

c73b5997

Reýtingli AAA, Senagat deňeşdirmesi: Iň gowy 5% (Alibaba maglumatlar bazasyndaky beýleki kärhanalar bilen deňeşdirilende).Satuw öndürijiligi, cov-19-yň täsiri astynda-da ösýär.

2018

c73b5997

Enjamlary götermek üçin harytlar we zawodlar dünýäde öňdebaryjy gözleg kompaniýasy (TÜV Rheinland) tarapyndan tassyklandy, alibaba-da tassyklanan üpjünçi boluň.

2017

c73b5997

Salesyllyk satuw kwotasy 80% ýokarlandy

2016

c73b5997

Reýtingli AA, Senagat deňeşdirmesi: Iň gowy 10% (Alibaba maglumatlar bazasyndaky beýleki kärhanalar bilen deňeşdirilende).Müşderiniň amatlylygy we howpsuzlygy bilen satyn alynmagyny üpjün etmek üçin Söwda Kepillik Hyzmatyny teklip ediň.

2014

c73b5997

“JTLE” döredijilik markasy bolan JTLE göteriji enjamlary öndürmek kärhanasy, alibaba altyn üpjünçisi bolar

2008-nji ýyl

c73b5997

Elektrik önümleri bilen giňeldilen önümçilik liniýasy.Köp funksiýaly elektrik göteriji, göteriji tigir, monoril trolleý, Jek we göteriji kemerler, hemişelik magnit göteriji, göteriji zynjyrlar, gidrawliki gurallar, el palet ýük maşynlary, gidrawliki göterijiler, göteriji maşyn esbaplary, işleýiş gurallary, önümler, önümler ýaly uly üstünlikler gazandyk. köp funksiýaly berkitmeler, ýük trolleýsi, gargalar we şkaflar;Kuwwat enjamlary, elektrik forklift, göteriji platforma we şkaf we ş.m.

2001

c73b5997

Maşyn göteriji enjamlar, esasan içerki bazara satylýar we söwda kompaniýalary tarapyndan eksport edilýär.Götermek gurallaryny we ykjam gurallary ýasamakda ýöriteleşdirilen, esasanam gurluşyk kranyny, hereketlendiriji krany, ykjam ganly kran, zynjyr blok göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýsi, beýleki kran we ş.m. götermekde ökde.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň