Habarlar

 • Where should the indoor high-altitude glass window lifting machine be placed for lifting?

  Içerki belentlikdäki aýna penjire göteriji maşyn nirede göterilmeli?

  Oorapyk belentlikdäki aýna penjiräni asýan maşyn, binanyň belli bir derejede örtülendigi we aýna bilen gurnalan wagtydyr.Aýnanyň uly bölegini ýokaryk süýşürmek gaty real däl, şonuň üçin uly aýnany götermek we götermek üçin ýörite gural gerek.Specialörite göteriji bar ...
  Koprak oka
 • What is useful of Chain Pulley Block

  Chain Pulley Blok üçin peýdaly zat

  “Chain Pulley Blok” diapazonymyz, iň az adam güýji bilen iň ýokary önümçilik kuwwatyna ýetmek üçin ylmy taýdan işlenip düzülendir. Safetyokary howpsuzlyk faktoryna görä, bu kassa bloklary amaly goldawy gowulandyrmaga mümkinçilik berýän optimal geçiriş gatnaşygy bilen hem üpjün edilýär.Zynjyr bloky mehanizmdir ...
  Koprak oka
 • What is the davit crane and what are its advantages?

  Dawit kran näme we onuň artykmaçlyklary näme?

  Häzirki wagtda adamlar göteriji kranlary ulanmagy has ýygy-ýygydan ýaýbaňlandyrýarlar we her bir maşgala ýuwaş-ýuwaşdan her bir maşgala girýär, şol sanda “Material Lifting” kran, ýük awtoulag kranlary, hereketlendiriji kran we ş.m. boş ýer tygşytlaň.Näme üçin bu ýük maşynynyň kranlary ...
  Koprak oka
 • What is Mini Electric Wire Hoist Categories

  Mini elektrik simleri götermek kategoriýalary näme

  Önümimiziň diapazonyna trolleýli elektrik zynjyrynyň ýokary göterijisi, elektrik zynjyrynyň ýokary göteriji bölekleri, elektrik zynjyrynyň ýokary markasy, elektrik zynjyrynyň iň soňky modeli, göteriji göteriji we el bilen zynjyr göteriji bar.Elektrik toguny öndürmekde, üpjün etmekde we eksport etmekde ýöriteleşýäris ...
  Koprak oka
 • What is the manual lifting crane

  El bilen göteriji kran näme?

  El kran göterijisiniň düýbünde yza we yza süýşürilip bilinýän we islendik ýere süýşürilip bilinýän 3 tigir bar.Hundredsüzlerçe kilogram agyr zatlary göterip, aňsatlyk bilen ýere ýöräp bilýär, bu gaty köp zähmeti tygşytlaýar, şonuň üçin dürli işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bileris.Forokarlandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • How to adjust the brake of Electric Cable Hoist?

  Elektrik kabeli göterijiniň tormozyny nädip sazlamaly?

  Her bir elektrik gysgyç göteriji zatlary götereniňizde howada tormozlamak zerurlygyndan gaça durup bilmeýär.Tormozlar dogry ulanylmasa, birden düşmegine sebäp bolar, bu diňe bir harytlary döwmän, eýsem kiçi elektrik göterijisine zeper ýetirip biler, tormozlary nädip sazlamaly?Düşündireliň....
  Koprak oka
 • What is Instruction of mini crane our factory provide

  Zawodymyzyň berýän kiçi kran görkezmesi näme

  Örän täsirli, arkaýyn we çalt hereket edýän gurama bolmak bilen, “Mini Construction Crane” -iň giň toplumyny üpjün etmekde uly rol oýnaýarys.Teklip edilýän gurluşyk krany, senagat kadalaryna laýyklykda dürli ululykda, dizaýnda we spesifikasiýalarda elýeterlidir.Hüşgärlikde ...
  Koprak oka
 • If the Material Lifting crane be welded by yourself, not buy it?

  “Material Lifting” kranyny özüňiz kebşirlän bolsaňyz, satyn almaň?

  Mini göteriji kranyň görnüşi we gurluşy gaty ýönekeý.Belli bir önümçilik ukybyna eýe bolan tehnikler, öýde ulanmak üçin elektrik kranyny, diňe birnäçe polat turbalary kebşirläp bilerinmi?Şonuň üçin kiçijik maýmyn kranyny özüňiz ýasap bilersiňizmi?Ownuk gurluşyk materialy göteriji maşyn hökmünde manufa ...
  Koprak oka
 • Lifting tripods 5T 3M, Chain block 5T2M, Belt 5T2M export to Vietnam

  Üçburçluk 5T 3M, zynjyr blok 5T2M, guşak 5T2M Wýetnama eksport

  Lifting tripods 5T 3M, Chain block 5T2M, Belt 5T2M export to Vietnam, if you are interested, just contact me. sophie@jtlehoist.com Tel/Wechat/whatsapp: 0086 17732230885 Website: https://www.jtlehoist.com/ #Liftingtripods #hoist #Chainblock #Belt
  Koprak oka
 • Cargo trolley CRA-12T, CRD-12T, Roller crowbar GB-5T, Hydraulic toe Jack SHL-20 export to America

  Goük trolleýsi CRA-12T, CRD-12T, Roller garga GB-5T, gidrawlik barmak Jek SHL-20 Amerika eksport

  Cargo trolley CRA-12T, CRD-12T, Roller crowbar GB-5T, Hydraulic toe Jack SHL-20 export to America, if you are interested, just contact me. sophie@jtlehoist.com Tel/Wechat/whatsapp: 0086 17732230885 Website: https://www.jtlehoist.com/ #machineskates #movingroller #cargotrolley
  Koprak oka
 • Special lifting frame forklift 5T with shackle rotating hook, Forklift type lifter clamp 1T, Chain type lifter clamp 1.5T for export to Angola

  Angola eksport etmek üçin ýörite göteriji çarçuwaly forklift 5T, zynjyr aýlanýan çeňňek, Forklift görnüşli göteriji gysgyç 1T, zynjyr görnüşli göteriji gysgyç 1.5T

  Special lifting frame forklift 5T with shackle rotating hook, Forklift type lifter clamp 1T, Chain type lifter clamp 1.5T for export to Angola, if you are interested, just contact me. sophie@jtlehoist.com Tel/Wechat/whatsapp: 0086 17732230885 Website: https://www.jtlehoist.com/ #shackle #hook #cl...
  Koprak oka
 • Gantry crane with electric chain hoist and electric trolley 5T height 4m, width 3m export to Malaysia

  Elektrik zynjyry göteriji we 5T beýikligi 4m, ini 3m bolan Malaýziýa eksporty bolan Gantry kran

  Gantry crane with electric chain hoist and electric trolley 5T height 4m, width 3m export to Malaysia, if you are interested, just contact me. sophie@jtlehoist.com Tel/Wechat/whatsapp: 0086 17732230885 Website: https://www.jtlehoist.com/ #crane #lifting #liftingcrane #gantrycrane #cranes
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6