2014-nji ýylda esaslandyrylan Hebei jinteng Hoisting Machinehing Co., Ltd., Hebei welaýatynyň Baoding şäheriniň Çingýuan etrabynyň Donglw şäherçesiniň Donglu obasynda ýerleşýär.Zawodymyz esasan göteriji gurallary we ykjam gurallary öndürýär, şol sanda göteriji gurluşyk krany, hereketlendiriji kran, ykjam gant kran, zynjyr blok göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleý ..

Şahadatnama

Müşderilerimize zawodymyzdan çykýan her önüme berk hil gözegçiligini saklamak arkaly mümkin bolan iň ýokary hilli üpjün etmek isleýäris.

has giňişleýin gör
  • Goük trolleýsi üçin CE
  • CE
  • Barlag hasabaty 004
  • Barlag hasabaty 003
  • Barlag hasabaty 002
  • Barlag hasabaty 001