2014-nji ýylda döredilen “Hebei jinteng Hoisting Machinery Co., Ltd.”, Hebei welaýatynyň Baoding şäheriniň Çingýuan etrabynyň Donglw şäherçesiniň Donglu obasynda ýerleşýär.Zawodymyz esasan göteriji gurallary we ykjam gurallary, şol sanda göteriji gurluşyk kranyny, hereketlendiriji krany, ykjam ganatly kran, zynjyr bloklaýjy göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýini öndürýär ..

Şahadatnama

Müşderilerimize zawodymyzdan çykýan her bir önüme berk hil gözegçiligini saklamak arkaly mümkin bolan iň ýokary hilli üpjün etmek isleýäris.

has giňişleýin gör
  • CE for cargo trolley
  • CE
  • Inspection report 004
  • Inspection report 003
  • Inspection report 002
  • Inspection report 001