El bilen çeňňekli bukulýan dükan kran 200kg 300kg 500kg

Gysga düşündiriş:

1, El çeňňegi götermegi we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar,

2, 360 dereje swivel dizaýny iň ýokary elýeterliligi üpjün edýär.

3, Boomuň uzynlygy 85-95 sm.Düzülip bilinýän beýiklik

4, 65-70 sm sütüne sim ýüp

5, Çeňňek ýerden 1,6-2.0 m beýiklikde.

6, Tigir aralygy 40 sm

7, Aýak ýerden 14 sm uzaklykda

8, Aýaklaryň uzynlygy 1m

9, daşky ini 80-90 sm

Agram götermek: 200kg, 300kg, 500kg (ýa-da OEM)

Işleýiş: el bilen çeňňek

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Maglumat

Haryt bellikleri

Haryt önümi

200kg 300kg 500kg göçme jib göteriji wint şkafy elde göterýän kiçi göteriji kranlar duralgalarda, ammarlarda ýa-da ýük awtoulag düşeklerinde materiallary işlemek üçin niýetlenendir.Aralyk ulanylýan kran, çäksiz 360 ° pozisiýany hödürleýän aýlaw el tormozlaryny görkezýär.Barmagyň wyklýuçateli çeňňegi ýokarlandyrýar we peseldýär.Saklamak üçin bukjalar.Gurluş diňe dik götermek üçin niýetlenendir.Işgärleri götermek ýa-da ýokary götermek üçin enjam ulanmaň.

El çeňňegi götermegi we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar,

360 dereje swivel dizaýny iň ýokary elýeterliligi üpjün edýär.

Aýratynlyklary

1, qualityokary hilli öz-özüňi gulplamak El çeňňegi El bilen silkmek, Iki taraplaýyn öz-özüni gulplamak
2, Üçburç mehanikanyň esasy dizaýny Has köp durnukly, üçburçluk goşa aýaklary, sütün sütünleri bilen birleşdirip, eliňi basma we çekme.agdarma
3, Galyň dykyz polat turba, Galyň polat plastinka has berk we güýçlidir.
4, Teleskopiki kadalaşdyrmak Çeýe götermek, sütüni yzyna çekip bolýan beýiklik sazlanyp bilner

Parametrler

Model Goluň uzynlygy Sütüniň beýikligi Tigir belgisi
200kg (1200 eli çeňňek) 88 sm 1,1m-1.5m 3 tigir
300kg (1800 eli çeňňek) 90 sm 1,3m-1,7m 4 tigir
500kg (2600 eli çeňňek) 95 sm 1,4m-1.8m 4 tigir

Jikme-jiklikler

Arza

Göçme kiçi göteriji pol kran 200kg 300kg 500kg el bilen ýasalan çeňňek dükan kran, ýönekeý iş, çeýe we amatly, bortda önümçilik, ýüklemek we düşürmek ussahanasy, ferma ammary, materiallary götermek, ýük awtoulagyny götermek, düşürmek, götermek we ş.m. .

Pollar, guýular we ýerzeminler ters gurnamada ulanylyp bilner, bu bolsa daşardan çykýanlaryň täsirinden gaça durup biler

1. El bilen çeňňek bilen bukulýan dükan kran, belent binalaryň gurluşyk işlerine degişlidir.Dürli bezeg materiallaryny, esasanam oňaýsyz göteriji tagtany, koridorda agaç tagtany we ş.m. uzyn we ýel materiallaryny götermek üçin ulanyp bilersiňiz.Bu kiçi elektrik kranyň iň uly artykmaçlygydyr.
2. Bu aralykda kiçi göçme kran, maşyn dükany, elektrik stansiýalary we azyk zawody we ş.m. önümçilik gurnama liniýalaryna hem degişlidir.
3. Ownuk göçme kran ammarda we maşgala götermekde-de ulanylýar.

Sorag-jogap

1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

2. Getirmegiň wagty näçe?

Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10pc önümlere gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

3. Biz öndüriji we zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Mobile-floor-crane_02Mobile-floor-crane_06Mobile-floor-crane_09Mobile-floor-crane_10Mobile-floor-crane_12