El bilen çeňňekli bukulýan dükan kran, göterip bolýan kiçi göteriji pol kran el operasiýasy 200kg 300kg 500kg

Gysga düşündiriş:

1, El çeňňegi götermegi we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar,

2, 360 dereje swivel dizaýny iň ýokary elýeterliligi üpjün edýär.

3, Boýuň uzynlygy 85-95 sm.Düzülip bilinýän beýiklik

4, 65-70 sm sütüne sim ýüp

5, çeňňek ýerden 1,6-2,0 m beýiklikde.

6, Tigir aralygy 40 sm

7, ýerden 14 sm uzaklykda

8, Aýaklaryň uzynlygy 1m

9, daşky ini 80-90 sm

Agyrlyk agramy: 200kg, 300kg, 500kg (ýa-da OEM)

Amal: el bilen çeňňek

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


 • MOQ:100
 • Haryt maglumatlary

  Maglumat

  Haryt bellikleri

  Haryt önümi

  200kg 300kg 500kg göçme jib göteriji winch el bilen kiçi göteriji kranlar duralgalarda, ammarlarda ýa-da ýük awtoulag düşeklerinde materiallary işlemek üçin niýetlenendir.Aralyk ulanylyş kran, çäksiz 360 ° ýerleşişini hödürleýän aýlaw el tormozlaryny görkezýär.Barmagyň wyklýuçateli çeňňegi ýokarlandyrýar we peseldýär.Saklamak üçin bukjalar.Gurluş diňe dik götermek üçin niýetlenendir.Işgärleri götermek ýa-da ýokary götermek üçin enjam ulanmaň.

  El çeňňegi götermegi we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar,

  360 dereje swivel dizaýny iň ýokary elýeterliligi üpjün edýär.

  Aýratynlyklary

  1, qualityokary hilli öz-özüni gulplaýan el çeňňegi El bilen silkmek, Iki taraplaýyn öz-özüni gulplamak
  2, üçburç mehanikanyň esasy dizaýny Has köp durnukly, üçburçluk goşa aýaklary sütün sütünleri bilen birleşdirip, eliňi basma we çekme.agdarma
  3, Galyň polat turba, Galyň polat plastinka has berk we güýçlidir.
  4, Teleskopiki kadalaşdyrmak Çeýe götermek, sütün yza çekilip bilinýän beýiklik sazlanyp bilner

  Parametrler

  Model Goluň uzynlygy Sütüniň beýikligi Tigir belgisi
  200kg (1200 eli çeňňek) 88 sm 1,1m-1.5m 3 tigir
  300kg (1800 eli çeňňek) 90 sm 1,3m-1,7m 4 tigir
  500kg (2600 eli çeňňek) 95 sm 1,4m-1.8m 4 tigir

  Jikme-jiklikler

  Arza

  Göçme kiçi göteriji gatly kran 200 kg 300kg 500kg el bilen çeňňekli dükan kran, ýönekeý iş, çeýe we amatly, bortda önümçilik, ýüklemek we düşürmek ussahanasy, ferma ammary, material götermek, ýük götermek, düşürmek, götermek we ş.m. .

  Pollar, guýular we ýerzeminler ters gurnamada ulanylyp bilner, bu bolsa çykaryjylaryň täsirinden gaça durup biler

  1. El bilen çeňňekli bukulýan dükan kranlary, belent binalaryň gurluşyk işlerine degişlidir.Dürli bezeg materiallaryny, esasanam amatsyz göteriji tagtany, koridordaky agaç tagtany we ş.m. uzyn we ýel materiallaryny götermek üçin ulanyp bilersiňiz.Bu kiçi elektrik kranyň iň uly artykmaçlygydyr.
  2. Şol bir wagtyň özünde kiçi göçme kran, maşyn dükany, elektrik stansiýalary we azyk zawody we ş.m. önümçilik gurnama liniýalaryna hem degişlidir.
  3. Ownuk göçme kran ammarda we maşgala götermekde hem ulanylýar.

  Sorag-jogap

  1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

  2. Getirmegiň wagty näçe?

  Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10 sany önüm önümlerine gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

  3. Biz öndüriji we zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Jübi poly-kran_02Jübi poly-kran_06Jübi poly-kran_09Jübi poly-kran_10Jübi poly-kran_12