Kompaniýanyň tertibi

2

Marka

JTLE - göteriji enjamlary öndürijiniň dünýä belli markasy.

Tejribe

16 ýyl göteriş pudagynda tejribe yzygiderli ösdürilýär.

Özbaşdaklaşdyrma

Applicationörite amaly pudagyňyz üçin çylşyrymly özleşdirme ukyby.

Hebei jinteng Hoisting Machinehing Co., Ltd..,2014-nji ýylda esaslandyrylan, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Çingýuan etrabynyň Donglw şäherçesiniň Donglu obasynda ýerleşýär.Zawodymyz esasan göteriji gurallary we ykjam gurallary öndürýär, şol sanda göteriji gurluşyk krany, hereketlendiriji kran, ykjam ganly kran, zynjyr blok göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýsi, beýleki kran, köp funksiýaly elektrik göteriji, göteriji tigir, monoril trolleý, Jek we göteriji gysgyç guşaklary, hemişelik magnit göteriji, göteriji zynjyrlar, gidrawliki gurallar, el paletli ýük maşynlary, gidrawliki göterijiler, göteriji maşyn esbaplary, işleýiş gurallary, köp funksiýaly berkitmeler, gargalar we şkaflar; Elektrik enjamlary, elektrik forklift, göteriji platforma we şkaf.Öz güýçli tehniki çeşmelerimiz we hünär tejribämiz bilen kompaniýa bir bitewi giňişleýin hyzmatlary berip biler.

TERJIME EDILDI

AREA

TEAM

EKSPORTLAR

HYZMAT Sagatlary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň